Danh sách dự kiến SV bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ HK I, NH 2015 - 2016

Sinh viên xem danh sách và phản hồi (nếu có) về Khoa/Bộ môn để Khoa/Bộ môn tổng hợp gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 19/11/2015Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các Khoa, Bộ môn và sinh viên Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (Bấm vào đây để xem danh sách).

Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo đến sinh viên, kiểm tra và tiếp nhận mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có). Sau đó tổng hợp danh sách chuyển về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 19 tháng 11 năm 2015.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.