CreateDate: 02/03/2021

Quyết định thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo thuộc Khoa Nhân học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Vào ngày 17/02/2021, căn cứ Quyết định số 123 &124/QĐ-XHNV-TCCB của Hiệu trường Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về việc thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo thuộc Khoa Nhân học và bổ nhiệm TS. Dương Hoàng Lộc (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức) kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Nhân học Tôn giáo.