Danh sách sinh viên khóa 2014 thuộc bộ môn Nhân học Phát triển cập nhật ngày 11.9.2016

Danh sách sinh viên đăng kí và đủ điều kiện ngoại ngữ vào bộ môn Nhân học Phát triển (khóa 2014 - 2018). Danh sách này gồm 22 sinh viên.

Sinh viên xem danh sách cụ thể tại đây.

Sinh viên kiểm tra kĩ họ tên và mã số sinh viên. Nếu có thắc mắc hoặc có sai sót thông tin, sinh viên phản hồi ngay về Văn phòng khoa (gặp giáo vụ đại học) hoặc qua email giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com. Hạn chót để chỉnh sửa thông tin là 17g00, thứ tư, ngày 14/9/2016.

Những sinh viên không nằm trong bộ môn Nhân học Phát triển sẽ thuộc sự quản lí của bộ môn Nhân học Văn hóa - xã hội.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.