Các đơn vị

* Quan hệ với các đơn vị bên ngoài

 

Tên 10 đơn vị có quan hệ hợp tác thân thiết

Số hợp đồng 
NCKH 
triển khai 
cùng đơn vị

Số lượng cán bộ gửi đến học tập

Các hoạt động tài trợ

Quỹ Ford tại Việt Nam

3

Tài trợ kinh phí xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Khoa Nhân học Đại học Toronto

3

Đào tạo Thạc sĩ và NCS

Quỹ Toyota

2

Tài trợ kinh phí NCKH

Khoa Nhân học, Đại học Amsterdam, Hà Lan

Trao đổi cán bộ và NCS

Khoa Nhân học, Đại học Washington, Mỹ

2

Đào tạo Thạc sĩ và NCS

Khoa Nhân học, Đại học Cornell, Mỹ

1

Đào tạo Thạc sĩ và NCS

Khoa Nhân học, Đại học Quốc gia Úc

Trao đổi cán bộ và NCS

Viện KHXH vùng Nam Bộ

Viện Nghiên cứu xã hội TP.HCM

3

Đồng nghiên cứu khoa học

Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận

1

Tài trợ kinh phí NCKH

Sở Khoa học công Nghệ Lâm Đồng

2

Tài trợ kinh phí NCKH

 

* Về Dự án và đề tài hợp tác và nhận tài trợ  Quốc tế

Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Nhân học và Xã hội học do Ford Foundation tài trợ. 2000. (220.000USD).

Xây dựng khung chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình bậc đại học. Nâng cao năng lực chuyên môn cho CBGD (từ 3/2003-5/2007). 122.000 USD. Ford tài trợ

Đề tài: Dòng quà tặng và mạng lưới xã hội, của Bộ môn Nhân học (đề tài hợp tác giữa Đại học Toronto – Canada và Bộ môn Nhân học) 2003-2007. Canada tài trợ

Dự án: Hội thảo quốc tế về Nhân học năm 2007. “Hiện đại và truyền thống: Động  thái của văn hóa Việt Nam- tiếp cận  Nhân học (3/2007-12/2007) do Đại học Toronto, Canada và Bộ môn Nhân học phối hợp tổ chức. 200.000 USD. Ford tài trợ

Dự án: “Nâng cao năng lực chuyên môn cho CBGD va sinh viên Bộ môn Nhân học” (8/2006- 1/2010). 191.500 USD .Ford tài trợ

Dự án: “Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc: thực trạng, xu hướng và giải pháp”(4/2007-4/2008) do Quỹ PJSCO Hàn quốc tài trợ: 14.735 USD. Chủ nhiệm dự án:PGS.TS nguyễn Văn Tiệp

TS Thành Phần cộng tác với đại học quốc gia Tokyo Nhật Bản thực hiện 6 đề tài do Đại học Tokyo tài trợ.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.