Thông báo tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh quay trở lại học tập trung tại Trường

Công văn số: 07/TB-XHNV-HCTH (24/02/2021)


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo đến toàn bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn Trường kế hoạch học tập như sau:


- Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 07/3/2021, Nhà trường vẫn duy trì hình thức giảng dạy trực tuyến theo lịch đã đăng ký;


- Từ ngày 08/3/2021, toàn bộ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh quay trở lại học tập trung tại Trường;


- Viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường phải khai báo y tế, đeo khẩu trang theo quy định và chấp hành nghiêm những khuyến cáo cũng như tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng chống dịch.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.