Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Nhân học giai đoạn 2011 - 2016

Dựa trên tình hình chiến lược phát triển giai đoạn 2007 - 2011, Khoa Nhân học tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 - 2016 nhằm phát huy thế manh là đơn vị đầu tiên đào tạo và nghiên cứu khoa học về Nhân học ở Việt Nam, đồng thời khắc phục những điểm yếu của giai đoạn trước.

Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Nhân học giai đoạn 2011 - 2016.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.