Quyết định thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo thuộc Khoa Nhân học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Vào ngày 17/02/2021, căn cứ Quyết định số 123 &124/QĐ-XHNV-TCCB của Hiệu trường Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về việc thành lập Bộ môn Nhân học Tôn giáo thuộc Khoa Nhân học và bổ nhiệm TS. Dương Hoàng Lộc (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức) kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Nhân học Tôn giáo.

 

(Quyết định: Xem tại đây)


Đội ngũ nhân sự của Bộ môn gồm có: PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu (Trưởng khoa, giảng viên cao cấp); TS. Trần Kỳ Đồng (Giảng viên chính); TS. Dương Hoàng Lộc (Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức); ThS. Nguyễn Công Thanh Dung (Giảng viên); ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Vy (Chuyên viên P).


Bộ môn Nhân học Tôn giáo được thành lập nhằm mục tiêu phát triển nghiên cứu và giảng dạy chương trình đào tạo Cử nhân ngành Tôn giáo học của khoa Nhân học (được cấp mã ngành đào tạo năm 2020). Tôn giáo học là ngành khoa học được đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức lý luận, thực tiễn về tôn giáo và các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tôn giáo.


Về kiến thức, sinh viên sẽ được đào tạo một cách hệ thống từ cơ bản đến nâng cao về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng và những kiến thức cơ bản của khoa học liên ngành gắn với tôn giáo học, nhằm bảo đảm tính khoa học, hiện đại, tính tư tưởng…, giúp người học đạt trình độ hiểu biết tốt về các hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng trong lịch sử và hiện đại ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia trên thế giới nhằm góp phần vào việc xây dựng, hoạch định chính sách ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập.


Về kỹ năng, phương pháp của ngành Tôn giáo học sẽ được đào tạo từ những vấn đề nghiên cứu cơ bản đến khoa học hiện đại; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, áp dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn; giúp người học nâng cao trình độ tư duy, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến kinh tế, chính trị - xã hội và an ninh quốc phòng về vấn đề tôn giáo trong giai đoạn phát triển và hội nhập.


Với kết quả đào tạo được định hướng như trên, sinh viên tốt nghiệp ngành Tôn giáo học sẽ có cơ hội:


- Công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhận lãnh các trách nhiệm như hoạch định đường lối, chính sách về vấn đề tôn giáo;

- Tham gia hoạch định chính sách trong các đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội;

- Làm công tác quản lý tôn giáo trong các cơ quan hành chính của Nhà nước như Ban dân vận, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc… và các trường của các đoàn thể chính trị xã hội khác;

- Làm giảng viên tại các cơ sở đào tạo về tôn giáo ở bậc Trung cấp, Cao đẳng và một số trường Đại học;

- Làm nghiên cứu viên về tôn giáo tại các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học; các cơ quan lý luận chính trị như Trường Chính trị các tỉnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh Nhân dân.


Ngoài ra, người tốt nghiệp Cử nhân ngành Tôn giáo học còn có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/viện/cơ sở nghiên cứu về tôn giáo như: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Văn hóa, Trung tâm Văn hóa và Tín ngưỡng – Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,…


Giới thiệu CTĐT Cử nhân ngành Tôn giáo học (Xem thêm tại đây)

Khoa Nhân học

Bộ môn Nhân học Tôn giáo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.