Tọa đàm khoa học với chủ đề "Nhân học biển: Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu"

Khoa Nhân học kết hợp cùng Khoa Việt Nam học và Phòng Quản lý Khoa học Dự án tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Nhân học biển: Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu”.

 

Buổi Tọa đàm khoa học được tổ chức vào:

Thời gian: Từ 8h30 sáng thứ Tư ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng D.201

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa/ Bộ môn, các giảng viên và học viên Sau Đại học của Khoa Nhân học, Khoa Việt Nam học, Khoa Văn hóa học và các sinh viên quan tâm đến đề tài.

Người trình bày: PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết; TS. Pham Thanh Duy.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.