Thời khoá biểu HKII năm học 2018-2019

Thời khoá biểu Sau đại học HKII năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018-2019

(Dành cho HVCH khóa 2018 đợt 1, HVCH 2018 đợt 2 và NCS 2018 đợt 2)

Lưu ý thời gian học: sáng từ 8g00 // chiều từ 14g00// tối từ 17g30

Thời gian đăng kí online

 

STT

Tên môn học

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Số lượng học viên

Giảng viên (Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Phòng học

1

HVCH: Nhân học về nghiên cứu toàn cầu hóa

 

Bắt buộc

3

 

11

PGS.TS Trương Văn Món (ĐH KHXH&NV)

Sáng thứ 6, từ 8/3/2019 đến 3/5/2019

D303

NCS: Vấn đề toàn cầu hóa trong nghiên cứu Dân tộc học-Nhân học

Bổ sung

2

HVCH: Các lý thuyết Nhân học đương đại

Bắt buộc

3

 

11

GS.TS Lương Văn Hy (ĐH Toronto Canada)

- 10 buổi sáng: từ ngày thứ ba 12/2/2019 đến thứ bảy 16/2, từ thứ hai 18/2 đến thứ sáu 22/2

- chiều thứ sáu 22/2

- chiều thứ năm 28/2

- Cả ngày 1/3

 

ST3: D302

ST4: D302

ST5: D302

ST6: D303

ST7: D302

ST2: D302

 

CT6: D401

CT5: D402

NCS: Các lý thuyết trong nghiên cứu Dân tộc học/ Nhân học

Bổ sung

3

HVCH: Thiết kế dự án nghiên cứu trong Nhân học

Bắt buộc

3

 

11

GS.TS Lương Văn Hy (ĐH Toronto Canada)

- 10 buổi sáng: từ ngày thứ ba 12/2/2019 đến thứ bảy 16/2, từ thứ hai 18/2 đến thứ sáu 22/2

- chiều thứ sáu 22/2

- chiều thứ năm 28/2

- Cả ngày 1/3

ST3: D302

ST4: D302

ST5: D302

ST6: D303

ST7: D302

ST2: D302

 

CT6: D401

CT5: D402

NCS: Quy trình thiết kế và tổ chức một dự án nghiên cứu

Bổ sung

4

HVCH: Nhân học kinh tế trong bối cảnh đương đại

Tự chọn

3

5

PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan (ĐH KHXH&NV)

Tối thứ 4 (6/3/2019 -8/5/2019)

D406

5

NCS: Những vấn đề nghiên cứu Dân tộc học đương đại trên thế giới và ở Việt Nam

Bắt buộc

3

6

PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp ( ĐH KHXH&NV)

Chiều thứ 2, 4/3/2019 đến 6/5/2019

D302

6

HVCH: Nhân học nghiên cứu về phát triển bền vững

Tự chọn

3

11

 

TS. Trương Thị Thu Hằng ( ĐH KHXH&NV)

 

Chiều thứ 2, từ 3/6/2019 đến 29/7/2019

D302

NCS: Các lý thuyết phát triển trong nghiên cứu Dân tộc học/ Nhân học đương đại

Bắt buộc

3

7

HVCH: Tôn giáo và nghiên cứu Nhân học về tôn giáo trong bối cảnh đương đại

Bắt buộc

3

11

 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thu ( ĐH KHXH&NV)

 

Sáng thứ 7, từ ngày 8/6/2019 đến 3/8/2019

 

NCS: Tôn giáo và những vấn đề đặt ra trong xã hội hiện đại

Tự chọn

3

 

8

HVCH: Thân tộc, hôn nhân và gia đình các dân tộc Việt Nam

Tự chọn

3

11

 

TS. Đặng Thị Kim Oanh ( ĐH KHXH&NV)

 

Chiều thứ 5 từ 7/3/2019 đến 2/5/2019

D402

NCS: Thân tộc, hôn nhân và gia đình các dân tộc Việt Nam

Bổ sung

3

 

9

HVCH: Phân tầng xã hội và phân tầng ở Việt Nam

Tự chọn

3

5

TS. Phạm Thanh Duy ( ĐH KHXH&NV)

Chiều thứ 4, từ 5/6/2019 đến 31/7/2019

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.