Lý thuyết trong nhân học và lý thuyết mang tính nhân học

Điều gì tạo nên một lý thuyết mang tính ‘nhân học’ ngoài việc nó là một lý thuyết được nhà nhân học sử dụng? 

 

 

Khi chúng ta chuyển dịch từ đáy lên đỉnh của kim tự tháp, thì các lý giải và diễn giải về tài liệu của chúng ta phải trở nên đơn giản hơn để thích nghi với các hình thức đo đếm mà mỗi cấp độ lý thuyết đặt ra. Trong trường hợp mô hình này, làm thế nào mà các lý thuyết tiến hóa dựa trên những ứng xử cá nhân chuyển sang sự sinh tồn và tái sản xuất được hòa hợp với các lý thuyết có thể giải thích tốt nhất những bất ổn của ‘các hệ thống chủ đạo’, hay là xem xét làm thế nào mà, đến lượt nó, các hành động cá nhân bị giới hạn bởi các hệ thống của nó? Bài viết kết luận rằng nhân học luôn đạt được tính chân xác của mình bằng việc phải mang tính thời vận cao và cuối cùng phải là và cần là một sự thỏa hiệp lý thuyết xuyên ngành mang tính chiến lược.


Xem chi tiết tại đây!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.