Buổi trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của TS. Christian Culas

Buổi trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của TS. Christian Culas về "Du lịch sinh thái và du lịch tộc người ở miền Bắc Việt Nam: nghiên cứu trường hợp một cộng đồng người Tày, tỉnh Lào Cai"

Buổi nói chuyện trao đổi về kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu "Du lịch sinh thái và du lịch tộc người ở miền Bắc Việt Nam: nghiên cứu trường hợp một cộng đồng người Tày, tỉnh Lào Cai" của TS. Christian Culas được khoa Nhân học tổ chức cho sinh viên nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn về nghiên cứu du lịch sinh thái, du lịch tộc người cũng như các kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn cụ thể.

Thời gian tổ chức: 13g00 ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: P 02-03 - nhà điều hành (cơ sở Linh Trung - Thủ Đức)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.