Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn Dân tộc học

Cùng với các phương pháp điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu để nghiên cứu, thu thập tài liệu về văn hóa Chăm, phương pháp tiếp cận văn bản, xem chứng tích chữ viết của quá khứ tìm ra đặc trưng văn hóa tộc người đang được các nhà khoa học ngành dân tộc học ứng dụng. 

 

 

 

Xem chi tiết tại đây!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.