Báo nghỉ môn Một số vấn đề tộc người, quan hệ tộc người và chính sách dân tộc trên thế giới và Việt Nam hiện nay

Lớp học môn Một số vấn đề tộc người sẽ nghỉ vào sáng thứ năm, ngày 29.9.2016

Khoa Nhân học thông báo môn Một số vấn đề tộc người, quan hệ tộc người và chính sách dân tộc trên thế giới và Việt Nam hiện nay do GS.TS Ngô Văn Lệ phụ trách dành cho lớp Cao học Nhân học và Nghiên cứu sinh Dân tộc học sẽ nghỉ vào thứ năm, ngày 29.9.2016.

Lý do: Giảng viên đi công tác xa.

Khoa sẽ gửi lịch học bù cho buổi nghỉ trong các thông báo sau.

Giáo vụ SĐH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.