Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Nhân học HVCH Nguyễn Thị Phương Thảo

Vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viên cao học Nguyễn Thị Phương Thảo, ngành Nhân học, mã số: 8310302, khóa 2016 đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Theo Quyết định số 365/QĐ-XHNV-SĐH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ cho:

- Học viên cao học: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Về đề tài: "Hội quán nông dân": Nghiên cứu về một thiết chế xã hội của cộng đồng nông thôn ở Nam bộ trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Điển cứu trường hợp "Canh Tân hội quán" ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

- Ngành: Nhân học

- Mã số: 8310302

- GVHD: GS.TS Ngô Văn Lệ

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc với những đánh giá nhận xét và 5 câu hỏi chất vấn của Hội đồng, HVCH Nguyễn Thị Phương Thảo đã trả lời thuyết phục từng vấn đề và đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ Luận văn của mình. Theo đánh giá của Hội đồng: đây là Luận văn có cách viết mới, không giống với bất cứ công trình nào được bảo vệ trước đó, quá trình nghiên cứu được thực hiện công phu, kết hợp được cả 2 phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, có tính khoa học và thực tiễn cao; Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, hay một tài liệu tham khảo phục vụ cho những ai quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
Hội đồng đánh giá cao chất lượng nội dung của luận văn, HVCH Nguyễn Thị Phương Thảo xứng đáng nhận học vị thạc sĩ ngành Nhân học với tổng số điểm là 8,8 điểm.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.