Danh sách sinh viên khóa 2014 chia bộ môn

Danh sách sinh viên khóa 2014 chia chuyên ngành chính thức. Bộ môn Nhân học Phát triển có 22 sinh viên và bộ môn Nhân học văn hóa xã hội có 54 sinh viên. 

Danh sách sinh viên thuộc bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội xem tại đây.

Danh sách sinh viên thuộc bộ môn Nhân học Phát triển xem tại đây.

Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ hệ đại học chính quy (Cô Hà) qua email giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.