Thay đổi thời khóa biểu - Sau Đại học

Thay đổi thời khóa biểu môn Một số vấn đề tộc người, quan hệ tộc người và chính sách dân tộc trên thế giới và Việt Nam hiện nay do GS.TS Ngô Văn Lệ giảng dạy

Môn Một số vấn đề tộc người, quan hệ tộc người và chính sách dân tộc trên thế giới và Việt Nam hiện nay do GS.TS Ngô Văn Lệ phụ trách dành cho lớp Cao học Nhân học và Nghiên cứu sinh Dân tộc học sẽ được dạy vào sáng thứ năm, 8g00 từ ngày 22.9.2016 đến 17.11.2016 tại phòng A310 thay cho lịch học cũ vào sáng thứ tư hăng tuần.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.