Tọa đàm khoa học "Corporate Identity and Internal Branding of Higher-Education Sector: Current and Future Direction"


ĐHQG-HCM, Khoa Nhân học phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học-Dự án tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Corporate Identity and Internal Branding of Higher-Education  Sector: Current and Future Directions”.

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Toạ đàm khoa học
“Corporate Identity and Internal Branding of Higher-Education Sector: Current and Future Directions”

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Khoa Nhân học phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học-Dự án tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Corporate Identity and Internal Branding of Higher-Education  Sector: Current and Future Directions”. Chương trình cụ thể như sau:
Thời gian: thứ Ba, ngày 12/7/2016 (Buổi sáng: 8:30-11:00) 
Địa điểm: Phòng D. 102 (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng)
Đơn vị tổ chức: Khoa Nhân học & Phòng Quản lý Khoa học-Dự án
Diễn giả: TS. Bahtiar Bin Mohamad, Khoa Truyền thông, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Utara Malaysia.
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch)
Thành phần: cán bộ, giảng viên và những người có quan tâm.
Trân trọng./.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.