Biến đổi xã hội ở nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa (Từ năm 1997 đến năm 2010)

Luận văn Tiến sĩ Dân tộc học của Nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Hà

 

Khu vực ngoại thành của TP. Hồ Chí Minh được xem là khu vực nông thôn (rural) của thành phố. Tại Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, tháng 5/1996, TP. Hồ Chí Minh xác định thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Từ đó, các khu công nghiệp và khu chế xuất được xây dựng ngày một nhiều hơn ở nông thôn; tốc độ đô thị hoá cũng diễn ra mạnh mẽ; lượng người nhập cư ngày một đông… Điều đó làm cho diện mạo thành phố nói chung và nông thôn nói riêng biến đổi nhanh chóng trên nhiều khía cạnh, trong đó có khía cạnh xã hội.
Để tìm hiểu xã hội nông thôn của TP. Hồ Chí Minh biến đổi như thế nào, nguyên nhân và kết quả của việc biến đổi này là gì, chúng tôi chọn đề tài “Biến đổi xã hội ở nông thôn TP. Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (từ sau năm 1997 đến năm 2010)” làm Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Dân Tộc học. 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án là: 
- Phân tích sự biến đổi xã hội ở nông thôn TP. Hồ Chí Minh theo chiều lịch đại và đồng đại trên các trục vấn đề như cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, phân tầng xã hội, quan hệ xã hội và biến đổi môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa. 
- Tìm hiểu sự biến đổi đó đã tác động như thế nào trong việc phát triển chung của đô thị TP. Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đến vai trò giảm tải cho đô thị trung tâm của Thành phố.


 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.