Biến đổi sinh kế của cư dân đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ năm 1986 đến nay)

Luận văn Thạc sĩ Nhân học của học viên Trần Tấn Đăng Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng phù sa màu mỡ. Đây là vùng đồng bằng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước, góp phần đảm bảo an toàn lương thực quốc gia và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đây là vùng kinh tế xuất siêu của Việt Nam với thế mạnh là lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản. Với những đặc điểm trên, đồng bằng sông Cửu Long được biết đến như là vùng kinh tế thuần nông với cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm đến 40% và cơ cấu lao động trong nông nghiệp chiếm 52%. Nông nghiệp và thủy sản, chiếm 33% giá trị sản xuất của cả nước nên mỗi năm vùng ĐBSCL xuất siêu khá lớn.


             Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Nhân học của học viên Trần Tấn Đăng Long

Trong xu thế phát triển chung của cả nước, vùng ĐBSCL có sự chuyển đổi hoạt động sinh kế mạnh mẽ theo hướng kinh tế nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây, con mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao, góp phần tạo nên xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất hàng hoá, hướng về xuất khẩu. Tuy nhiên bức tranh sản xuất nông nghiệp cũng còn nhiều bất ổn, thể hiện qua việc các hộ nông dân chưa an tâm với những ngành nghề họ đang theo đuổi, thiếu vốn trong sản xuất, thu nhập chưa tương xứng với công sức đầu tư, và thị trường thiếu ổn định… 


 Trong bối cảnh đó, việc tìm hiểu tính hiệu quả cũng như những hạn chế của sự biến đổi sinh kế giúp cho những nhà hoạch định chính sách nhận diện được những vấn đề xã hội mới nảy sinh để có những điều chỉnh hợp lý, góp phần phát triển vững chắc kinh tế nông thôn ở ĐBSCL là vấn đề cấp thiết.


Chính vì lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Biến đổi sinh kế của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến nay”  (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học. 


Thực hiện luận văn này, chúng tôi hướng đến các mục đích sau:  
- Phân tích hiện trạng thay đổi phương thức sinh kế nhằm tìm hiểu quá trình thích ứng của người dân với các hoạt động sinh kế mới ở ĐBSCL nói chung và vùng Tân Chánh nói riêng. 
- Tìm hiểu sự tác động của quá trình biến đổi sinh kế của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến nay, cụ thể là cư dân xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.