ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

BỘ MÔN NHÂN HỌC VĂN HÓA - XÃ HỘI


 
 
 
 
 
 
 
 

PGS.TS. HUỲNH NGỌC THU

Trưởng Khoa

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PGS.TS. THÀNH PHẦN

Tiến sĩ Dân Tộc học - Đại học Tổng hợp Lênin Grad


 

PGS.TS. TRƯƠNG VĂN MÓN

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM


 

TS. NGUYỄN KHẮC CẢNH

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM


 

 

TS. TRẦN KỲ ĐỒNG

    Tiến sĩ Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM                    

 

 

TS. ĐẶNG THỊ KIM OANH

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM


TS. TRẦN DŨNG

Trưởng Bộ môn 

Tiến sĩ Nhân học, Học viện Khoa học Xã hội (Việt Nam)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TS. ĐẶNG HOÀNG LAN

Tiến sĩ Nhân học, Học viện Khoa học Xã hội (Việt Nam)

ThS. PHẠM THANH THÔI

Thạc sĩ Dân Tộc học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 


 

 

 

BỘ MÔN NHÂN HỌC PHÁT TRIỂN


PGS.TS. NGUYỄN VĂN TIỆP

Tiến sĩ Dân Tộc học - Đại học Tổng hợp Lênin Grad

 

 

 

TS. TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ Nhân học, Đại học Washington (Hoa Kỳ)

 

TS. PHẠM THANH DUY

Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường biển ứng dụng, Đại học Hải dương Tokyo (Nhật Bản)

 

TS. NGUYỄN QUANG DŨNG 

Tiến sĩ Đông Nam Á học, Đại học Quốc gia Singapore

TS. PHẠM NGỌC THÚY VI

Tiến sĩ Nhân học ngôn ngữ, Đại học ChengKung (Đài Loan)

 

ThS. TRẦN NGÂN HÀ

Thạc sĩ Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 


 
ThS. LÊ THỊ NGỌC PHÚC

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ Khoa học xã hội về sức khỏe, Đại học Mahidol Thái Lan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. NGUYỄN HOÀNG MỸ LAN

Thạc sĩ Quản lý Môi trường & Tài nguyên, Viện Môi trường & Tài nguyên, ĐHQG-HCM

  

ThS. TRẦN THỊ THẢO

Thạc sĩ Dân Tộc học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 


 

PGS.TS. NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

 Hiệu trưởng/ Trưởng Bộ môn Nhân học kinh tế

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

ThS. TRẦN TẤN ĐĂNG LONG

Thạc sĩ Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

 

 

 

 

TS. DƯƠNG HOÀNG LỘC

Giám đốc TT Nghiên cứu Tôn giáo - Đạo đức

Tiến sĩ Dân Tộc học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

ThS. NGUYỄN NGỌC THANH VY

Thạc sĩ Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

 
 
 
 
 
 
 
 


THƯ KÝ KHOA 


CN. ĐẶNG THỊ NGỌC NGA

Cử nhân Nhân học - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.