Sách “What Anthropologists Do” ("Những nhà Nhân học làm gì") của Veronica Strang

‘Nhà Nhân học làm gì’ dường như là một điều có chút bí ẩn đối với nhiều người, và cũng có nhiều lý do cho việc đó. Một trong những lý do đó là vì những gì Nhà Nhân học làm có liên quan đến quá nhiều điều khác nhau đến nỗi câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi ‘Nhà Nhân học làm gì?’ sẽ là ‘bất kì thứ gì liên quan đến việc thấu hiểu hành vi xã hội của con người’

Sách “What Anthropologists Do” ("Những nhà Nhân học làm gì") của Veronica Strang

Trích từ phần giới thiệu của sách “Nhà Nhân học làm gì?” của Veronica Strang, 2009

‘Nhà Nhân học làm gì’ dường như là một điều có chút bí ẩn đối với nhiều người, và cũng có nhiều lý do cho việc đó. Một trong những lý do đó là vì những gì Nhà Nhân học làm có liên quan đến quá nhiều điều khác nhau đến nỗi câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi ‘Nhà Nhân học làm gì?’ sẽ là ‘bất kì thứ gì liên quan đến việc thấu hiểu hành vi xã hội của con người’. Một nguyên Nhân khác là do những ý tưởng về Nhân học của mọi người thường được lượm lặt từ văn học, phim ảnh và truyền hình; mà trong đó nhà Nhân học được khắc họa thành những khuôn mẫu ấn tượng như là: những gã thám hiểm thực dân đội-mũ-ruột-cây chung sống với những (cũng khuôn mẫu không kém) ‘bộ tộc bị giấu kín’; những nhà Nhân học pháp quyền chuyên săn lùng tội phạm (và luôn tìm ra chúng), hoặc những kẻ với bộ râu dài, bị ám ảnh bởi phong cách giày-cùng-vớ sẽ phát điên ở một vùng hẻo lánh nào đó […]
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu với việc định nghĩa Nhân học là gì. Một định nghĩa khái quát nhất là Nhân học là một ngành khoa học xã hội liên quan đến việc nghiên cứu về những nhóm người và hành vi của họ, sự tương tác giữa các nhóm với nhau, và tương tác của họ với môi trường thể lý. Phần lớn các nhà Nhân học nghiên cứu những xã hội đương đại (hoặc những nhóm nhỏ hơn trong xã hội đó), mặc dù ở một vài đất nước thì Nhân học cũng bao gồm khảo cổ học và các ngành nghiên cứu về các xã hội trong quá khứ. Nhân học có mối quan hệ với các ngành khoa học xã hội khác như xã hội học (ngành khoa học xã hội nặng hơn về xu hướng định lượng) và tâm lý học (ngành học tập trung hơn vào cá nhân).

Bản thân Nhân học là một ngành rất rộng lớn với nhiều chuyên ngành: ví dụ như, Nhân học xã hội, Nhân học văn hóa, Nhân học chính trị, Nhân học y tế và chuyên ngành của tôi, Nhân học sinh thái. Bên cạnh đó Nhân học cũng có những ‘nhánh’ khác nữa, vươn đến những nghiên cứu phát triển, chính trị xã hội, hay nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa vật chất. Và, nếu bạn nhìn qua danh sách nội dung đa dạng của quyển sách này, thậm chí Nhân học còn có một cơ số những lĩnh vực nhỏ và chuyên biệt hơn nữa.

Điều gì đã thống nhất sự da dạng này? Nhân học có những đặc điểm chủ chốt: đó là tính toàn diện, Nhân học luôn đặt mọi hành vi mà nó xem xét vào trong bối cảnh xã hội và môi trường, tính toán đến hành vi trong phạm vi của những niềm tin và thực hành văn hóa định hướng cho hoạt động của con người. Nhân học mang tính định tính nhiều hơn do những điều này không dễ gì đo lường được. Nhân học hướng tới nghiên cứu ‘chuyên sâu’, tri nhận những vấn đề bên dưới bề mặt của đời sống xã hội để cho thấy những động lực ẩn bên trong xã hội ấy. Nó tham dự hoàn toàn vào sự phức tạp của việc ‘làm người’.

Trên thực tế, ‘những gì nhà Nhân học làm’ là cố gắng thấy hiểu và mô tả thực tại liên quan đến văn hóa và tiểu văn hóa, đến thế giới quan, cô đọng những đặc trưng cốt yếu và quy luật nằm bên dưới hiện tượng – cố gắng giải nghĩa những hành vi của con người. Những nhà Nhân học cố gắng làm điều này sao cho những thấu hiểu của họ có thể được truyền đi qua mọi nền văn hóa, đóng vai trò như một cầu nối giữa những cộng đồng chứa đựng những niềm tin, giá trị và thực hành văn hóa đôi khi khác hẳn nhau. […]

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.