Tư duy kinh tế của nông hộ trong việc cải tiến kỹ thuật nông nghiệp (Khảo sát tại Tây Nam Bộ)

Luận văn Thạc sĩ của học viên Vũ Ngọc Xuân Ánh

Xét ở tầm vĩ mô, nông nghiệp vốn là thế mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và hiện đang được sự quan tâm rất lớn của chính sách nhà nước, cũng như của giới khoa học. Trong bối cảnh công nghiệp hóa của cả nước, ĐBSCL được xác định là “vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, hoa quả của cả nước, góp phần quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước”(Quyết định số 939/QĐ-TTg). Để thực hiện nhiệm vụ này, việc định hướng và khuyến khích nông dân áp dụng theo các kỹ thuật khoa học nông nghiệp ngày càng được các cơ quan khuyến nông chú trọng, đặc biệt là các công tác về giống, máy móc trong nông nghiệp và qui trình canh tác… Như vậy, trong không khí sôi động của hoạt động nghiên cứu về khu vực nông thôn nói chung, cách riêng nói đến nông thôn vùng ĐBSCL, chúng tôi cũng muốn đóng góp phần mình để khám phá thêm về khu vực này.


                                                            


Cùng với yêu cầu khách quan vừa nêu trên, về phía chủ quan của người nông dân và nông hộ, họ đang có những chiến lược, những dự định và những sự lựa chọn nhất định trong việc sản xuất, nhất là trong việc ứng xử với kỹ thuật nông nghiệp. Trong bối cảnh của nền kinh tế hàng hóa, kỹ thuật nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vì vậy, người nông dân và nông hộ sẽ có những sự suy tính trước quyết định áp dụng một loại kỹ thuật nào đó. Chúng tôi cho rằng từng hành vi nhỏ này vốn bị câu thúc phần nào bởi những lối tư duy của họ sẽ góp phần tạo nên bức tranh ứng xử kỹ thuật nông nghiệp của người nông dân và nông hộ. Như vậy, rõ ràng việc khảo sát để hiểu được lối ứng xử kinh tế của những nông hộ này xét với tư cách là một đơn vị kinh tế vi mô là một việc làm cần thiết để hiểu động lực phát triển của cả vùng.  


Từ những lý do chủ quan từ phía người nông dân cũng như khách quan từ định hướng chung của cả nước về việc phát triển vùng kinh tế ĐBSCL như vừa nêu trên, chúng tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Tư duy kinh tế của nông hộ trong việc cải tiến kỹ thuật nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp ở Tây Nam Bộ)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình.
Nhằm có thêm một cơ sở để hiểu được động lực phát triển của vùng ĐBSCL thông qua nhãn giới vi mô của nông hộ, trong đề tài này chúng tôi muốn hướng đến hai mục tiêu nghiên cứu sau:
Trước tiên, đề tài mong muốn làm rõ được trường kỹ thuật nông nghiệp nơi mà các kỹ thuật nông nghiệp vận hành và tương tác với hoạt động nông nghiệp của người nông dân. Trường kỹ thuật này sẽ được làm rõ qua quá trình tìm hiểu những kênh thông tin truyền thông liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp và cơ chế lan truyền của những kỹ thuật này. Đặc biệt, trong quá trình làm rõ trường kỹ thuật, tác giả cũng sẽ trình bày sự tương tác giữa các tác nhân xã hội đặt trong bối cảnh vận hành của trường kỹ thuật này. 
Sau đó, thông qua việc khảo sát thái độ của nông hộ đối với những kỹ thuật nông nghiệp, đề tài muốn khám phá đường hướng (trajectory) kinh tế mà người nông dân hay nông hộ lựa chọn đặt trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện nay ở ĐBSCL. Cụ thể, đề tài sẽ hướng đến việc nhận diện các kiểu tư duy kinh tế của nông hộ xét như là những loại hình ý tưởng theo cách hiểu của Max Weber. Từ đó, đề tài hy vọng có thể ứng dụng được phần nào hệ thống khái niệm cơ bản trong lý thuyết hành động thực tiễn (theory of practice) của Pierre Bourdieu để lý giải nền tảng của từng kiểu tư duy kinh tế đó. 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.