Tục tu thiền của người Khmer ở Trà Vinh

Người Khmer ở Trà Vinh thực hành Thiền là một phương thức để thực hành pháp. Trong pháp có hai phần: Pháp học và Pháp hành. Thiền chính là cách để thực hiện Pháp hành.

TS. Đặng Thị Kim Oanh
Cũng như Lê Hương viết: “quy điều của ngành Tiểu Thừa cho rằng Đức Phật chia hai lối cho thiện hạ tu: 1/người nhỏ tuổi, có đủ khả năng học tiếng Phạn để học kinh thì tu theo pháp Konthak Thurak, nghĩa là ở chùa làm Tỳ khưu hay Sadi; 2/người lớn tuổi, trí óc mệt mỏi không thể học nổi thì tu theo pháp Wibbaksakna Thurak, nghĩa là ở chùa hoặc ở nhà tu tâm dưỡng tánh, giữ tấm lòng yên tịnh để thấu hiểu đạo lý của Phật và hiểu được lẽ huyền vi của tạo hóa. Đó là pháp môn tu thiền.


Xem chi tiết tại đây!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.