Giáo trình Nhân học đại cương

Khoa Nhân học xin trân trọng giới thiệu đến độc giả bản mới nhất của cuốn sách Nhân học đại cương

Giáo trình Nhân học đại cương

Giáo trình Nhân học đại cương bao gồm 10 chương với sự tham gia biên soạn của những thành viên sau đây:

- Chương 1: Những vấn đề chung của nhân học (PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp)

- Chương 2: Nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người về sinh học và văn hóa (TS. Nguyễn Khắc Cảnh)

- Chương 3: Tộc người và quá trình tộc người (PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp)

- Chương 4: Văn hóa (PGS. TS. Phan Thị Yến Tuyết và TS. Ngô Thị Phương Lan)

- Chương 5: Tôn giáo (PGS. TS. Phan Thị Yến Tuyết và TS. Trương Thị Thu Hằng)

- Chương 6: Ngôn ngữ (TS. Nguyễn Thị Thanh Bình)

- Chương 7: Kinh tế (TS. Ngô Thị Phương Lan)

- Chương 8: Thân tộc, hôn nhân và gia đình (PGS. TS. Thành Phần)

- Chương 9: Các hiệp hội và phân tầng xã hội (PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp)

- Chương 10: Nhân học ứng dụng (PGS. TS. Phan Thị Yến Tuyết, TS. Huỳnh Ngọc Thu, TS. Ngô Thị Phương Lan)

Việc biên soạn giáo trình Nhân học đại cương là một công việc khó khăn, trước hết vì đây là ngành học mới đầu tiên được đào tạo ở Việt Nam; sau nữa, tài liệu dùng để tham khảo cho việc biên soạn, chúng tôi chủ yếu phải dựa vào các giáo trình và tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh mà những người tham gia biên soạn mới được tiếp cận trong thời gian chưa lâu và kiến thức về ngành nhân học của ban biên soạn ít nhiều còn hạn chế. Mặc dù vậy, do yêu cầu cấp thiết của công tác đào tạo, sau một thời gian tiến hành giảng dạy thể nghiệm giáo trình nhân học đại cương xuất bản năm 2008, Khoa Nhân học đã cố gắng tổ chức biên soạn lại, sửa chữa bổ sung và nâng cao chất lượng giảng dạy để tái bản cuốn giáo trình này. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã đưa thêm nhiều tài liệu về Việt Nam và các nước khác để mình họa cho những vấn đề lý thuyết nhân học.

Khoa Nhân học xin trân trọng giới thiệu đến độc giả bản mới nhất của cuốn sách Nhân học đại cương.

Nguyên Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Nhân học

GS. TS. Ngô Văn Lệ

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.