Thay đổi thời gian học môn Seminar về các vấn đề nghiên cứu đương đại trong ngày 26.9.2016

Lớp học môn Seminar về các vấn đề nghiên cứu đương đại sẽ bắt đầu học vào 15g00, thứ hai, ngày 26.9.2016 tại phòng D 404

Khoa Nhân học thông báo môn Seminar về các vấn đề nghiên cứu đương đại sẽ bắt đầu học vào 15g00 ngày 26.9.2016 tại phòng D 404 thay cho 14g00 như thường lệ.

Lý do: Giảng viên phụ trách buổi 2, TS. Ngô Thị Phương Lan bận họp 

Giáo vụ SĐH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.