Thông báo về việc Tổ chức buổi tư vấn cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Văn phòng khoa Nhân học tổ chức buổi tư vấn cho sinh viên nghiên cứu khoa học 

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa Nhân học tổ chức buổi tư vấn cho sinh viên về nghiên cứu khoa học. Đây là chương trình sinh hoạt học thuật nhằm giúp sinh viên trong việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, làm khóa luận tốt nghiệp, niên luận, báo cáo thưc tập thực tế.

Thời gian: Vào lúc 8g30 ngày 31/8 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng C1-13 cơ sở Linh Trung- Thủ Đức.

Giảng viên trình bày:

- TS.Trương Thị Thu Hằng - Phó trưởng khoa   

- ThS. Trần Ngân Hà - Cố vấn học tập

Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên năm 2,3 và 4.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.