Tọa đàm khoa học với chủ đề “Ngôn ngữ nguy cấp, xã hội hóa trẻ em và toàn cầu hóa cho người Chăm ở Việt Nam”.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Nhân học kết hợp Phòng Quản lý Khoa học Dự án tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ngôn ngữ nguy cấp, xã hội hóa trẻ em và toàn cầu hóa cho người Chăm ở Việt Nam”.

 

Diễn giả: ThS. David Paulson – Khoa Nhân học, Trường Đại học Temple & Trung Tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam

Buổi Tọa đàm khoa học được tổ chức vào:

Thời gian: 12h45 vào thứ Ba, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Phòng C2 - 11 - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cơ sở Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa/ Bộ môn, các giảng viên và học viên Sau Đại học của Khoa Nhân học, Khoa Đông Phương học, Khoa Văn hóa học và các sinh viên quan tâm đến đề tài.

Trân trọng./.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.