Pháp môn khất thực của hệ phái khất sĩ tại Nam Bộ trong bối cảnh xã hội đương đại

Luận văn Thạc sĩ của học viên Bùi Trần Ca Dao

 

Phật giáo Khất sĩ là một hệ phái Phật giáo mới, do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập năm 1944 với chủ trương dung hợp giữa hai hệ phái Bắc truyền và Nam truyền. Hình ảnh gắn liền với hệ phái này là du tăng Khất sĩ với bộ y vàng, không mang theo tiền bạc, tay bưng bình bát đi khắp nơi hành đạo.

Minh Đăng Quang đề ra phương châm: “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, do đó ông chủ trương bảo lưu nhiều pháp môn tu tập từ thời nguyên thủy, trong đó có pháp môn khất thực, một pháp môn quan trọng do Đức Phật đề ra và thực hành, pháp môn này được các đệ tử thuộc hai hệ phái Nam tông và Khất sĩ duy trì cho đến ngày nay. Đây được xem là pháp môn hàng đầu của hệ phái Khất sĩ.

Do nhiều tác động khác nhau, pháp môn khất thực hiện nay có nhiều biểu hiện biến đổi so với truyền thống Phật giáo Khất sĩ. Vấn đề dễ thấy nhất là hiện tượng sư giả đi khất thực làm nhiều người có thể hiểu lầm về pháp môn này.
Giáo đoàn 1 là giáo đoàn nguyên thủy mà Tổ sư Minh Đăng Quang lập ra, các giáo đoàn khác được thành lập sau khi Tổ sư vắng bóng. Vì thế, giáo đoàn 1 nổi tiếng với việc các vị lãnh đạo giáo đoàn luôn cố gắng giữ nguyên vẹn những tôn chỉ Tổ sư Minh Đăng Quang đã đề ra.


                                                                  

Tuy nhiên, việc thực hành pháp môn Khất thực trong nội bộ giáo đoàn này cũng biến đổi rất nhiều: trong ba trường hợp chọn ra, có một tịnh xá vẫn thực hành pháp môn này một cách nghiêm ngặt (tịnh xá Ngọc Vân), một tịnh xá không còn thực hành (tịnh xá Ngọc Tường) và một tịnh xá vẫn còn thực hành nhưng đã biến đổi ít nhiều (tịnh xá Ngọc Viên). Ba tịnh xá nói trên đều nằm ở khu vực đô thị nên chịu ảnh hưởng của bối cảnh hội nhập đương thời. Chúng tôi chọn những trường hợp này để có cái nhìn so sánh, đối chiếu nhằm làm rõ những biến đổi của pháp môn khất thực trong bối cảnh kinh tế - văn hóa – xã hội hiện nay.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.