Thông báo xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

 

Công văn số 162/TB-XHNV-CTSV, ngày 26/2/2021 (Xem nội dung thực hiện cụ thể TẠI ĐÂY)


- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 26/03/2021


- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, hoặc phòng P2-01 Nhà điều hành – Cơ sở Thủ Đức)


LƯU Ý:


- Sinh viên tải biểu mẫu theo đúng đối tượng tại website Phòng Công tác sinh viên.


- Sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời gian trên sẽ không giải quyết.


- Trường hợp sinh viên thuộc diện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, sinh viên chỉ được xét hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.


- Trường hợp sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, học đồng thời 2 ngành cùng một lúc, chỉ được giải quyết chế độ ưu đãi tại ngành một.


- Sinh viên thuộc các đối tượng liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo phải nộp lại hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập mỗi học kỳ (2 lần/ năm).


- Kết quả chính thức sinh viên được miễn giảm học phí sinh viên xem tại website Phòng Công tác sinh viên: http://ctsv.hcmussh.edu.vn (dự kiến ngày 16/4/2021).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.