Giới thiệu

Xác định công tác hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ môn nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn kinh phí trong lúc kinh phí hành chính sự nghiệp còn hạn chế. Trong 5 năm qua Bộ môn Nhân học đã thực hiện 3 dự án hợp tác song phương với khoa Nhân học Đại học Toronto, Canada về đào tạo và nghiên cứu khoa học và hiện đang thực hiện 02 dự án cho đến 2010 do Quỹ Ford tài trợ. Cùng với các quỹ tài trợ khác (02 dự án) như SEAREP, TOYOTA, JAPAN FOUNDATION, Đại  học Tokyo Nhật Bản, Quỹ Fulbright Bộ môn Nhân học đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học, viết giáo trình, dịch thuật tài liệu tham khảo, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học như các đề tài, hội thảo, nghiên cứu thực tế tại các địa phương Nam Bộ và tại TP.HCM. Cũng nhờ các quỹ tài trợ và các chương trình học bổng, Bộ môn đã liên kết hợp tác song phương và đa phương với các trường Đại học như khoa Nhân học đại học Toroto, Canada; Đại học Cornell, Đại học Washington Hoa Kỳ đào tạo được 5 thạc sỹ, hiện có 2 thạc sĩ về làm việc tại Bộ môn, 3 thạc sĩ đang học tiếp NCS tại Hoa Kỳ. Bộ môn đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học, viết 10 giáo trình, dịch 03 tài liệu tham khảo, nhiều công trình nghiên cứu tập thể và cá nhân khác.

Với kinh phí tài trợ Bộ môn đã tổ chức 5 khóa học thuyết trình về những vấn đề khoa học đang được quan tâm do các GS và các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày cho CBGD, học viên cao học và NCS. Bộ môn có 3 CBGD tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế và thực tập ngắn hạn. Bộ môn đã tiếp nhận 5 học viên cao học và Ts nước ngoài vào làm việc và nghiên cứu tại Bộ môn.

Có thể nói, hoạt động hợp tác quốc tế là một trong những lĩnh vực công tác mà Bộ môn Nhân học là một trong những đơn vị được Lãnh đạo nhà trường và các tổ chức tài trợ đánh giá cao.

Xác định công tác hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ môn nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn kinh phí trong lúc kinh phí hành chính sự nghiệp còn hạn chế. Trong 5 năm qua Bộ môn Nhân học đã thực hiện 3 dự án hợp tác song phương với khoa Nhân học Đại học Toronto, Canada về đào tạo và nghiên cứu khoa học và hiện đang thực hiện 02 dự án cho đến 2010 do Quỹ Ford tài trợ. Cùng với các quỹ tài trợ khác (02 dự án) như SEAREP, TOYOTA, JAPAN FOUNDATION, Đại  học Tokyo Nhật Bản, Quỹ Fulbright Bộ môn Nhân học đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học, viết giáo trình, dịch thuật tài liệu tham khảo, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học như các đề tài, hội thảo, nghiên cứu thực tế tại các địa phương Nam Bộ và tại TP.HCM. Cũng nhờ các quỹ tài trợ và các chương trình học bổng, Bộ môn đã liên kết hợp tác song phương và đa phương với các trường Đại học như khoa Nhân học đại học Toroto, Canada; Đại học Cornell, Đại học Washington Hoa Kỳ đào tạo được 5 thạc sỹ, hiện có 2 thạc sĩ về làm việc tại Bộ môn, 3 thạc sĩ đang học tiếp NCS tại Hoa Kỳ. Bộ môn đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học, viết 10 giáo trình, dịch 03 tài liệu tham khảo, nhiều công trình nghiên cứu tập thể và cá nhân khác.

Với kinh phí tài trợ Bộ môn đã tổ chức 5 khóa học thuyết trình về những vấn đề khoa học đang được quan tâm do các GS và các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày cho CBGD, học viên cao học và NCS. Bộ môn có 3 CBGD tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế và thực tập ngắn hạn. Bộ môn đã tiếp nhận 5 học viên cao học và Ts nước ngoài vào làm việc và nghiên cứu tại Bộ môn.

Có thể nói, hoạt động hợp tác quốc tế là một trong những lĩnh vực công tác mà Bộ môn Nhân học là một trong những đơn vị được Lãnh đạo nhà trường và các tổ chức tài trợ đánh giá cao.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.