Danh mục sách trong Thư viện khoa Nhân học

Thư viện khoa Nhân học có hàng trăm đầu sách chuyên ngành trong và ngoài nước.DANH MỤC SÁCH TRONG THƯ VIỆN KHOA NHÂN HỌC


Sách Dân tộc học

Sách Nhân học – Tiếng Việt


Sách Nhân học – Tiếng Anh

Sách GS.TS Đặng Nghiệm Vạn tặng

Luận văn, Luận án

 

(Danh sách được cập nhập ngày 31/12/2015)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.