Hội thảo Quốc tế "Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI

VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ: “VIỆT NAM VÀ 
ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA”

Kính gởi: ------------------------------------------------------------

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, Viện Dân tộc học và Khoa Khoa học Quản trị (Đại học Silpakorn, Thái Lan) đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa” tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2015.

Hội thảo mời gọi các nhà khoa học trong nước và quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn tham gia viết bài với chủ đề khu vực học, nghiên cứu so sánh 2 hay nhiều quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các chủ đề gợi ý sau:

  • Biến đổi khí hậu
  • Phát triển kinh tế
  • Di dân và đô thị hóa
  • Nghệ thuật
  • Ngôn ngữ, văn hóa 
  • Ẩm thực và du lịch
  • Sức khỏe và sức khỏe sinh sản
  • Di sản Đông Nam Á

Thời gian nhận tóm tắt: trước ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Thời gian nhận toàn văn báo cáo: trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Ban Tổ chức Hội thảo kính mời:………… tham gia viết bài, gởi báo cáo tóm tắt theo mẫu theo kế hoạch như trên qua địa chỉ e-mail: hoithaopy2015@gmail.com.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Võ Văn Sen

Thông tin liên lạc và tóm tắt tham luận hội thảo:

VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Họ và tên

Cơ quan

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

(bàn)

(di động)

E-mail

Tên tham luận

Từ khóa (3-5)

Tóm tắt tham luận (Khoảng 350 từ )

Nếu là đồng tác giả, xin mỗi tác giả điền 1 mẫu này.


 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.