Tri Thức Bản Địa Của Các Tộc Người Thiểu Số ở Đông Nam Bộ Trong Tiến Trình Phát triển Xã Hội Ở Việt Nam

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về tri thức bản địa và tính ứng dụng của tri thức này đến sự phát triển bền vững. Đây là sách tham khảo do GS.TS Ngô Văn Lệ, TS. Huỳnh Ngọc Thu và TS. Ngô Thị Phương Lan đồng chủ biên. Học viên có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể tham khảo tại thư viện Khoa Nhân học.

Nội dung sách được chia làm bốn chương:

- Chương 1: Cơ sở lí luận về tri thức bản địa và tổng quan các cơ sở hình thành nên tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

- Chương 2: Tri thức bản địa về hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ


- Chương 3: Tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa- xã hội của các tộc người thiểu số Đông Nam Bộ


- Chương 4: Vai trò của tri thức bản địa trong đời sống của các tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ và phương pháp bảo tồn.

                             
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.