• Clb Kết nối Nhân học

    ClB kết nối Nhân học được thành lập và duy trì với mục tiêu quy tụ các sinh viên và cựu sinh viên,Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Nhân học/ Dân tộc học dưới một mái nhà chung. Clb mong muốn trở thành một sân chơi nơi tất cả các thành viên có thể chia sẻ niềm vui, khó khăn trong công việc và cuộc sống, nơi mọi người trong các thế hệ có thể đồng hành, tương hỗ nhau trong các hoạt động công tác xã hội và các chương trình liên quan đến khoa.

  • Chuyện nghề, chuyện đời

    Đây là bài viết trên trang cá nhân của một cựu sinh viên học và hành Nhân học với những suy tư về “cái nghề" và về cuộc đời, về cách sống. Chất Nhân học lắng đọng thành sự chững chạc và sâu sắc.